Adres korespondencyjny

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

wibrotech@agh.edu.pl