Program ramowy

9.11.2012
   
11:00 Sesja poświęcona jubileuszowi 60-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Zbigniewa Engela (prow. prof. W. Batko) - Aula A-0
 
 1. koncert Orkiestry Dziecięcej z Ogrodzieńca
 2. prof. Andrzej Gołaś - Sylwetka naukowa prof. Z. Engela
 3. prof. Józef Nizioł - Wkład prof. Z. Engela w rozwój nowej dyscypliny naukowej: wibroakustyki
 4. prof. Zbigniew Engel - Wibroakustyka wczoraj, dziś i jutro
   
14:00 Lunch w Sali Lustrzanej Fundacji "Krakus"
   
15:00 Sesja poświecona jubileuszowi 40-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Dąbrowskiego (prow. prof. J. Adamczyk) - Aula A-0
 
 1. prof Wojciech Batko - Sylwetka naukowa prof. Z. Dąbrowskiego
 2. prof. Zbigniew Dąbrowski - Zagadnienia nieliniowe w relacji sygnał - model
  Sesja plenarna - Aula A-0
 
 1. prof. Jan Kiciński - Wibrodiagnostyka dziś i jutro
 2. prof. Stefan Weyna - Badania porównawcze dynamiki swobodnie podwieszonych płyt
   
19:00 Bankiet
   
14.11.2012
   
9:00 Sesja poświęcona 50-leciu pracy zawodowej prof. J. Adamczyka (prow. prof. Z. Dąbrowski) - s. 103 D-1
 
 1. prof. Piotr Krzyworzeka - Sylwetka naukowa prof. J. Adamczyka
  Sesja plenarna - s. 103 D-1
 
 1. P. Hoerner - Prezentacja najnowszych rozwiązań National Instruments z zakresu wibrotechniki
 2. W. Zawieska - Kopalnie odkrywkowe surowców mineralnych a klimat akustyczny
   
  Sesja habilitacyjna - s. 103 D-1
 
 1. Grzegorz Klekot - Wykorzystanie globalnych deskryptorów propagacji energii wibroakustycznej do kształtowania własności akustycznych obiektów
 2. Iwona Komorska - Modelowanie sygnału drgań silnika spalinowego dla potrzeb diagnostyki
 3. Witold Cioch - Wibroakustyczna diagnostyka maszyn w zmiennych warunkach pracy
 4. Tadeusz Kamisiński - Zagadnienia akustyki zabytkowych sal teatralnych na planie podkowy
 5. Tadeusz Wszołek - Modelowanie rozkładu wskaźników hałasu od ulotu w liniach najwyższych napięć
 6. Homik Wojciech - Szerokopasmowe tłumiki drgań skrętnych
12:00 Sesja plakatowa
   
14:00 Obiad i zakończenie konferencji