Organizatorzy przewidują prezentacje referatów zamawianych oraz referatów zgłoszonych. Referaty zamawiane zostaną przedstawione na sesjach plenarnych. Przewidywana jest dyskusja na tematy związane z referatami zamawianymi.
Przedstawienie referatów zgłoszonych odbędzie się w formie sesji plakatowej. Plakat należy przygotować w maksymalnym formacie A1 (szer.: 594 mm, wys.: 841 mm).
Wszystkie referaty przyjęte do prezentacji zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych w postaci streszczenia.

Jedno lub dwustronicowe streszczenia referatów należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego (link do formularza zgłoszeniowego).
Formatkę streszczenia można pobrać pod linkiem – wersja .doc, wersja .pdf.

Prace rekomendowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane na preferencyjnych warunkach w czasopismach naukowo-technicznych:

  • Journal of Vibroengineering,
  • Archives of Acoustics,
  • Diagnostyka,
  • Przegląd Mechaniczny,

po przyjęciu ich przez zespoły redakcyjne.