31 października 2019 – Zgłoszenie uczestnictwa.

31 października 2019 – Nadsyłanie jedno lub dwustronicowych streszczeń referatów. Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej.

14-15 listopada 2019 – Konferencja WibroTech 2019.